(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 14/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 253, tờ bản đồ số 35 (Bản đồ địa chính xã Hải Bình đo vẽ năm 2011), địa chỉ tại thôn Nam Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Nay là tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa có diện tích 101,6m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 785672 số vào sổ cấp GCN: CH 01115 do UBND huyện Tĩnh Gia (Nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 30/6/2015 mang tên ông Hoàng Bá Giang và bà Nguyễn Thị Lan, cụ thể:

+ Hình thức sử dụng: Riêng 101,6m2; Chung không m2;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở 101,6 m2;

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

-Vị trí tiếp giáp:

+ Phía Đông Bắc: giáp thửa đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Thanh, có kích thước 12m;

+ Phía Tây Nam: giáp đất của nhà Văn hóa tổ dân phố Nam Hải, có kích thước 5,7m + 5,87m;

+ Phía Đông Nam: giáp đất của hộ ông Bình và ngõ đi riêng của hộ gia đình nhà ông Giang, có kích thước 1,6m + 5,9m + 1,18m;

+ Phía Tây Bắc: giáp đường giao thông xóm, có kích thước: 8,2m.

(Phần diện tích này đã được xây dựng tường rào và tường nhà bao quanh 03 phía giáp ranh là: phía Tây Nam, phía Đông Nam và phía Tây Bắc).

- Tài sản gắn liền trên đất gồm:

+ 01 nhà ở cấp IV, tổng diện tích sàn: 34,4m2; Diện tích xây dựng: 34,4m2; Kết cấu nhà: Tường gạch, mái ngói bổ trụ; Sàn lát gạch Granite màu xanh đã cũ, kích thước 40cm x 40cm; Số tầng 01 tầng; Năm hoàn thành: Năm 1990; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Khu nhà tạm có cùng kết cấu nằm trên 02 thửa đất số 253 và 216 (thửa đất của nhà ông Giang, bà Lan và bà Hoàng Thị Thanh; Thửa 216 do UBND huyện Tĩnh Gia cấp cho bà Hoàng Thị Thanh số AK 400899, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00004CN QSDĐ ngày 20/9/2007) có kích thước dài 5,65m; rộng 4,8m đến 5,5m, gồm: 01 khu bếp và 01 khu vệ sinh; nền lát gạch Granite, kích thước 20cm x 20cm; Kết cấu: Tường chịu lực, mái ngói, xà gồ vì kèo bằng luồng đã xuống cấp. (Phần nằm trên diện tích đất thế chấp kích thước dài 1,8m x rộng 5,5m; Phần không nằm trên diện tích đất thế chấp kích thước dài 3,85m, rộng 4,8 đến 5,5m. Ông Giang, bà Lan cam kết tự nguyện tháo dỡ phần nhà tạm này).

+ 01 mái tôn trước nhà chính có kích thước dài 6,3m; rộng 4,1m, mái tôn có kết cấu cột, xà gồ bằng thép mạ kẽm, mái tôn lợp ép xốp.

Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 01/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản và theo Chứng thư thẩm định giá số 0481/2021/CTTĐ-AVALUE/01 ngày 09/4/2021 của công ty cổ phần thẩm định giá Avalue Việt Nam - Chi nhánh Bắc miền Trung.

3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm: 498.960.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Thuế sử dụng đất (nếu có) phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất bằng nhau.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/01 hồ sơ (Chín mươi triệu đồng trên hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Phiếu trả giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (Văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Pháp luật).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021. (giờ hành chính)

Địa điểm xem tài sản: tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 09/7/2021, ngày 12/7/2021 và ngày 13/7/2021.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa- CN Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ mang tên ông Hoàng Bá Giang và bà Nguyễn Thị Lan.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 14/7/2021 tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890.