(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2021 do bà Trần Thị Lan-Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí ủy quyền như sau:
Ngày 14/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1