(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Kim Kim Song tại BIDV chi nhánh Bến Nghé vào ngày 14/6/2022 như sau:
Ngày 14/6/2022, đấu giá toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Kim Kim Song tại BIDV chi nhánh Bến Nghé ảnh 1