(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2021 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, đặc điểm chi tiết tài sản:

1.1. Tài sản đấu giá:

Xe Toyota Camry, màu ghi hồng, biển kiểm soát 16A-1448 do Việt Nam sản xuất năm 2002; giá khởi điểm: 150.000.000 đồng; tiền đặt trước: 25.000.000 đồng.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được đấu giá để thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thanh lý 01 xe ô tô do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp quản lý.

1.3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

2.1. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

Giá bán trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.

2.2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng).

2.3. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan khác người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 1/06 đến ngày 11/06/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 3/06 và ngày 4/06/2021 tại Số 1 lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 9/06 đến ngày 11/06/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 30 ngày 14/06/2021.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

4. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước (bản sao);

+ Có Đăng ký kinh doanh (bản sao nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm DV đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678680.