(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2021 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. Địa chỉ: Số 33 đường Quang Trung, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh

Gia Lai.

1. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: Gồm 02 tài sản.

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 080842 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/5/2006. Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 70. Diện tích thửa đất: 668,9m2. Mục đích sử dụng đất: 400m2 đất ở đô thị + 268,9m2 đất nông nghiệp. Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 02, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4, diện tích xây dựng: 40m2.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 931993 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/7/2017. Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 48. Diện tích thửa đất: 2.998m2. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm. Địa chỉ thửa đất: Thôn Ia Long, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Ghi chú: Thửa đất có 399m2 đất thuộc quy hoạch đường giao thông theo Quyết định số 305/QĐ-CT ngày 26/7/2016 của UBND huyện Chư Sê.

2. Nguồn gốc tài sản: Ông Lê Quốc Hòa và bà Võ Thị Hoàng Diệu ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai bán đấu giá.

3. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 3.303.411.984 đồng (Ba tỷ ba trăm lẻ ba triệu bốn trăm mười một nghìn chín trăm tám mươi bốn đồng).

Tài sản 2: 213.392.584 đồng (Hai trăm mười ba triệu ba trăm chín mươi hai nghìn năm trăm tám mươi bốn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 10/6/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 10/6/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tài sản 2: 200.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 10/6/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

9. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 14/6/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.