(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:
Ngày 14/6/2021, đấu giá nhượng bán quyền khai thác mủ tại tỉnh Bình Dương ảnh 1