(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 14/6/2021, đấu giá lô phụ tùng xe gắn máy, đèn gắn xe tại TP.HCM ảnh 1