(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2019 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ ủy quyền như sau:
Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1