(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sông Bồ tổ chức đấu giá gỗ rừng trồng vào ngày 14/6/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ gồm 04 lô thuộc khoảnh 6 và 8, tiểu khu 69 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. Diện tích : 14,11 ha

- Đối tượng khai thác: Các loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII, (loại gỗ rừng tự nhiên: Tim lang, Trâm, Bạng, Máu chó, Vạng trứng, Lèo heo, Trám chủa, Giẻ và một số loài gỗ khác).

2. Giá khởi điểm: 181.692.000 Đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn)

- Giá trên đã bao gồm tiền thuế tài nguyên đơn vị trúng đấu giá phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Luật Thuế Tài nguyên.

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 08 giờ ngày 04/06/2019 và 05/06/2019 đến tại Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Bồ - Số 117 Cách Mạng Tháng 8- Phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, TT Huế để đi xem tài sản.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 11/06/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ ngày 11/06/2019 đến 16 giờ ngày 13/06/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huếsố 260.0101.0000.707 tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Huế (14 B Lý Thường Kiệt).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 14/06/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản – Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Số 22 Tố Hữu, TP. Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Bồ - Số 117 Cách Mạng Tháng 8-Phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, TT Huế. Điện thoại: 0234.3557257