(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô, thông tin cụ thể như sau:

- Biển đăng ký: 29A-021.78; - Loại phương tiện: Ô tô con;

- Nhãn hiệu: MITSUBISHI; - Màu sơn: Xanh;

- Số loại: JOLIE VB2WLNHEYVT; - Số máy: 4G63RZ0466A;

- Số khung: RLA00VB2W51001004; - Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam.

2. Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tài sản đấu giá được giao tại nơi bảo quản. Người trúng đấu giá chịu chi phí thuê phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển, di dời tài sản đấu giá và phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) liên quan đến việc nộp phí đường bộ, lệ phí trước bạ, chi phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chi phí lưu kho bãi, phí phạt nguội (nếu có) trước thời điểm bàn giao xe cho người trúng đấu giá do Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu.

3. Nơi bảo quản tài sản đấu giá: Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

4. Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng).

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

6. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các quy định của pháp luật có liên quan, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 23/4/2021 đến ngày 11/5/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 11/5/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi bảo quản tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/5/2021 đến hết ngày 13/5/2021. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo thông tin:

+ Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;

+ Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: Ví dụ {Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo số 36/2021}.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 14/5/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, TDP Tân Xuân 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội./.

Trân trọng cảm ơn!