(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 27/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 26 tháng 4 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản đấu giá gồm: Vườn cây cao su đứng thanh lý có diện tích 39.175 m2 tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Cây cao su giống PB 235, trồng năm 1993.

- Tổng số cây: 1.758 cây, trong đó:

+ 50cm ≤ Hoành thân < 80cm: 448 cây.

+ 80cm ≤ Hoành thân < 100cm: 598 cây.

+ 100cm ≤ Hoành thân < 120cm : 498 cây.

+ Hoành thân ≥ 120cm: 214 cây.

- Hiện trạng vườn cây: cây cao su già cỗi, da cạo trên thân chính đã hết, phải cạo tận thu trên cành nhánh, sản lượng ít, khai thác không hiệu quả.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 653.976.000 đồng (sáu trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

Thời hạn thu tiền đặt trước: Ngày 11/5/2021 đến 13/5/2021 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: từ ngày 05/5/2021 đến ngày 07/5/2021 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Liên hệ xem tài sản: Mr. Gia (Phòng Quản lý dự án Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước) – SĐT: 0917.318.731

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá:

a. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

b. Thời gian, địa điểm, cách thức bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 27/4/2021 đến 11/5/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước phát hành, phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại địa điểm bỏ phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính (Công ty không chịu trách nhiệm thất lạc phiếu) hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09h00 phút ngày 14/5/2021, tại phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá một lần duy nhất).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!