(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Công ty Điện lực Thủ Thiêm ủy quyền như sau:
Ngày 14/5/2021, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi tại TPHCM ảnh 1