(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 14/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng ảnh 1