(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Cục THADS tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Địa chỉ: NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223600195

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 14/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 10/05/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 12/05/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 08/04/2021 - 16:30 10/05/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc. Điều kiên, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty của tổ chức đấu giá./.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 14/5/2021

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc