(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap, địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, TP. Hà Nội.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: Dây chuyền sản xuất cáp đồng đã tháo rời, bán phế liệu thanh lý, khối lượng 42.274 kg (Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 25/BCV-HN/CT ngày 19/4/2021 của Công ty CP tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp; Tài sản được bán nguyên trạng tại nơi bảo quản).

4. Giá khởi điểm: 507.288.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm lẻ bảy triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% VAT), tài sản đấu giá được giao tại nơi bảo quản. Người trúng đấu giá chịu chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển, di dời tài sản đấu giá và phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc các chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Nơi có tài sản: Trụ sở Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap, địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, TP. Hà Nội.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/05/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá có thể nộp phiếu qua đường bưu chính, nhưng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia phải nhận được trước 17 giờ 30 phút ngày 11/05/2021.

- Hết thời gian nộp phiếu trả giá, hòm phiếu sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia niêm phong. Mọi phiếu trả giá của người tham gia đấu giá nộp sau ngày 11/05/2021 sẽ không được bỏ vào hòm phiếu và được xem là phiếu trả giá không hợp lệ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/05/2021 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/05/2021 đến hết ngày 13/05/2021 (trong giờ hành chính).

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên trong thời hạn quy định. Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia chấp thuận việc khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thời hạn nêu trên.

Lưu ý: Ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền theo cú pháp:

Ngày 14/5/2021, đấu giá Dây chuyền sản xuất cáp đồng tại TP. Hà Nội ảnh 1

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 14/05/2021.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Trần trọng!