(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 26/04/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - thông báo đấu giá như sau:

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3. Tài sản đấu giá là: 319 bao đường cát trắng có tổng trọng lượng 15.950 kg (Mười lăm ngàn chín trăm năm mươi kilôgam)

Địa chỉ: Đồn Biên phòng Bù Đốp

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước chuyển giao

4. Tổng Giá khởi điểm: 175.450.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại phiên đấu giá.

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Bước giá ở mỗi vòng đấu là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

8. Thời gian, địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/05/2021 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/05/2021 đến ngày 06/05/2021 (trong giờ hành chính) Tại Đồn Biên phòng Bù Đốp. Liên hệ đ/c Hải (sđt: 0373 434 151) để được hướng dẫn.

10. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tải sản tỉnh Bình Phước từ ngày 27/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/05/2021 (trong giờ hành chính). Trường hợp đi đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 14/05/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12. Tiền đặt trước: Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 11/05/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/05/2021. Tuy nhiên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân có nhu cấu có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (đối với cá nhân) hoặc tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

Có đơn đăng ký theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tàn sản tỉnh Bình Phước phát hành.

Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Bản sao có chứng thực Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức) và của người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia và của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) đối với cá nhân.

Cam kết xem tài sản (nếu có).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT liên hệ: 0271.3860.216.