(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản nhà nước gồm 02 xe ô tô đã qua sử dụng như sau (bán riêng từng xe):

Tài sản 01: 01 xe ô tô con, 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu ô tô Toyota Vios mang biển kiểm soát 16A – 0733, số khung: NP 29500221, số máy: 1NZX 050750 do Việt Nam sản xuất năm 2003, năm đưa vào sử dụng 2003.

1.1. Giá khởi điểm tài sản 01: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

1.2. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

1.3. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

1.4. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng/ một hồ sơ).

1.5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được bán thanh lý theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thanh lý 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16A – 0733 và 16A – 0882 do Hội Cựu chiến binh quản lý.

1.6. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Chứng thư giám định số 246/MH/112020 ngày 05/11/2020 của Công ty cổ phần giám định và tư vấn kỹ thuật Minh Huy; Chứng thư thẩm định giá số: 1649/Cth-VCHP ngày 17/11/2020 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP về việc thẩm định giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16A – 0733 và 16A – 0882.

Tài sản 02: 01 xe ô tô Toyota Hiace, 12 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 16A – 0882, số khung: RZH 1149006159, số máy: 1RZ 2363862 do Nhật Bản sản xuất năm 2000, năm đưa vào sử dụng 2000, hết niên hạn sử dụng, bán phiế liệu.

2.1. Giá khởi điểm tài sản 02: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

2.2. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

2.3. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

2.4. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/ một hồ sơ).

2.5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được bán thanh lý theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thanh lý 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16A – 0733 và 16A – 0882 do Hội Cựu chiến binh quản lý.

2.6. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Chứng thư giám định số 246/MH/112020 ngày 05/11/2020 của Công ty cổ phần giám định và tư vấn kỹ thuật Minh Huy; Chứng thư thẩm định giá số: 1649/Cth-VCHP ngày 17/11/2020 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP về việc thẩm định giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16A – 0733 và 16A – 0882.

- Hình thức đấu giá tài sản 01, 02: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá tài sản 01, 02: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá 01, 02: Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng - Địa chỉ: 240 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

***) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp phiếu trả giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 01, 02: Từ ngày 29/4/2021 đến 17 giờ ngày 11/5/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản 01, 02: Ngày 06 + 07/05/2021 trong giờ hành chính tại Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng - Địa chỉ: 240 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tài sản 01, 02: Ngày 11 + 12 + 13/05/2021 trong giờ hành chính và được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản 01, 02: Từ 9 giờ ngày 14/5/2021 (bán theo thứ tự từng tài sản) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 hoặc 09369.30494 (Đ/c Hải thụ lý).