(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản nhà nước gồm 02 xe ô tô đã qua sử dụng như sau (bán riêng từng xe)

Tài sản 01: 01 xe ô tô Toyota Corolla, 04 chỗ ngồi, màu xanh, mang biển kiểm soát 16K-7948, số khung: AE 1119564411, số máy: 4AH719793 do Việt Nam sản xuất năm 2000, năm đưa vào sử dụng 2000.

1.1. Giá khởi điểm tài sản 01: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

1.2. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

1.3. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

1.4. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng/ một hồ sơ).

1.5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được bán thanh lý theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thanh lý 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16K-7948 và 16H – 2871 đã qua sử dụng do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

1.6. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Biên bản họp Hội đồng định giá tài sản của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng về việc định giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16K-7948 và 16H – 2871 đã qua sử dụng.

Tài sản 02: 01 xe ô tô Toyota Hiace, 16 chỗ ngồi, màu xanh, mang biển kiểm soát 16H – 2871, số khung: RZH 114-5001926, số máy: 1RZ - 2810601 do Nhật Bản sản xuất năm 2002, năm đưa vào sử dụng 2002.

2.1. Giá khởi điểm tài sản 02: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

2.2. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

2.3. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

2.4. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/ một hồ sơ).

2.5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được bán thanh lý theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thanh lý 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16K-7948 và 16H – 2871 đã qua sử dụng do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

2.6. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Biên bản họp Hội đồng định giá tài sản của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng về việc định giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 16K-7948 và 16H – 2871 đã qua sử dụng.

- Hình thức đấu giá tài sản 01, 02: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá tài sản 01, 02: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá 01, 02: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng - Địa chỉ: Số 24 phố Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

***) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp phiếu trả giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 01, 02: Từ ngày 29/4/2021 đến 17 giờ ngày 11/5/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản 01, 02: Ngày 06 + 07/05/2021 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng - Địa chỉ: Số 24 phố Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tài sản 01, 02: Ngày 11 + 12 + 13/05/2021 trong giờ hành chính và được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản 01, 02: Từ 14 giờ 30 ngày 14/5/2021 (bán theo thứ tự từng tài sản) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 hoặc 09369.30494 (Đ/c Hải thụ lý).