(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2020 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 14/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

4. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô trộn bê tông, nhãn hiệu Shacman, BKS: 29C - 788.19; xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu Huyndai Xcient Trago, BKS: 12C - 073.74; xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu Huyndai Xcient Trago, BKS: 12C - 073.62.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Tổng giá khởi điểm: 2.130.000.000 đồng. Tổng tiền đặt trước: 420.000.000 đồng.

- Mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ. (chi tiết cụ thể có trong hồ sơ đấu giá).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 07/05/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/04/2020 đến hết ngày 10/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 11, 12, 13/05/2020.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng công khai giá khởi điểm tài sản, đấu giá từng tài sản. Điện thoại: 0855.799.866.