(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2020 do Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

 Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 5 Yết Kiêu, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, TP Nam Định)

- Tên tài sản: 01 (một) lô các tài sản hỏng, không sử dụng được của Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định (tài sản nằm rải rác tại các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Nam Định, có danh sách chi tiết kèm theo). 

Ngày 14/5/2020, đấu giá tài sản hỏng, không sử dụng được tại tỉnh Nam Định ảnh 1  

- Giá khởi điểm của tài sản: 200.758.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn). Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá cụ thể của từng loại vật tư thanh lý như sau:

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá nếu cam kết chấp nhận mua cả lô tài sản, trả giá mua tài sản đấu giá ít nhất từ mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định tại thông báo này.

+ Người trúng đấu giá sẽ nhận tài sản theo hiện trạng chất lượng, số lượng thực tế tại thời điểm bàn giao (Nếu tài sản khi nhận bàn giao có sự thay đổi về khối lượng so với khối lượng theo danh sách hạng mục thanh lý tài sản hỏng, không sử dụng - Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định thì người trúng đấu giá và Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sẽ xác định với nhau khối lượng chênh lệch và tính giá trị chênh lệch đó theo giá trúng đấu giá/kg để làm giá trị thanh toán cho nhau).

+ Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm tháo dỡ và vận chuyển tài sản.

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/4/2020 đến ngày 11/5/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04, 05/5/2020 (trong giờ hành chính), tại các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 11, 12, 13/5/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 40.000.000đ/01 hồ sơ

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

+ Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá trả giá theo kg đối với từng loại vật tư thanh lý (theo bảng biểu bên trên). Giá mua sẽ là tổng giá trị của cả lô vật tư thanh lý.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 09 giờ ngày 14/5/2020

- Cách thức tham gia đấu giá: khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm vào tài khoản ngân hàng theo quy định tại Quy chế đấu giá tài sản theo đúng thời hạn trên.

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).