(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam vào ngày 14/5/2020 do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh        

Vốn điều lệ: 53.013.317.581 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 5.269.432 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 14/05/2020

Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 5.269.432 cổ phần

Khối lượng tối đa: 5.269.432 cổ phần

Ngày phát hành: 14/05/2020