(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản đấu giá gồm: 1.418 cây cao su thanh lý. Tổng khối lượng: Gỗ: 887,221 Ster; Củi: 189,637 Ster.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 669.551.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 11/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 11, 12, 13/5/2020.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày 08/5/2020 đến ngày 10/5/2020.

b. Địa điểm: Tại khu vực xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 11/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: 01 (một) vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!