(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2019 do Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Đ/c: Số 14 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786.

Tổ chức có tài sản: Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên. Đ/c: Đường 351, Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Tài sản bán đấu giá:  Diện tích 450m2 tại thửa đất số 648, tờ bản đồ số 02, thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, theo GCNQSD đất số AE 050494 do UBND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cấp ngày 29/6/2006, đứng tên chủ sử dụng đấ là ông Hoàng Xuân Mạc và vợ là bà Nguyễn Thị Mạc.

Giá khởi điểm: 589.500.000 đồng. Tiền đặt trước: 117.900.000 đồng.

Bán hồ sơ: Từ ngày 18/04/2019 đến 10h00, ngày 09/05/2019. Nộp hồ sơ trước 16h00, ngày 09/05/2019 tại trụ sở Công ty.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 09h30, ngày 14/05/2019, tại số 14 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.