(BĐT) - Trường CĐ Công nghệ, Kinh Tế và Thủy Lợi Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2019 như sau:

1. Đơn vị đấu giá: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

2. Đơn vị có tài sản: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

3. Tài sản đấu giá như sau:

- Tài sản cho thuê: Tường rào sau Giảng đường: chiều dài: 57md. Tường rào trên diện tích: 385m2 ;

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá cho thuê tài sản: 6.000.000 đồng/tháng (Sáu triệu đồng/tháng).

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ (hai trăm ngàn/bộ)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 18/4/2019 đến ngày 09/5/2019 tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 09/5/2019 (trong giờ hành chính) tại phòng Tài chính, Kế toán của Trường

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 9 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại phòng họp nhà A, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo hình thức trả giá lên

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Mục đích của việc tham gia đấu giá tài sản là phục vụ giáo dục và đào tạo.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0235.3 861182-3864207.

Trân trọng!