(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 363 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/4/2016. 
Ngày 14/4: Có 6/363 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 14/4: Có 6/363 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 357 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMT, Công ty cổ phần BT20 - Cửu Long (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/4/2016 đến ngày 6/5/2016, trong khi đóng thầu là ngày 9/5/2016; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp (tỉnh Tiền Giang) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/4/2016 đến ngày 10/5/2016 là chưa đủ tối thiểu 20 ngày. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tiền Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/4/2016; Ban QLDA xây dựng công trình xã Nga Yên (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/4/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND xã Đăk R’Moan đăng tải TBMT gói thầu xây lắp nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng đặt cọc tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.