(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tín Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tín Phát

Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0935767378

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu

Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 14/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 11/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/03/2022 - 17:00 11/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 16 tháng 03 năm 2022 đến 17h00’ ngày 11 tháng 04 năm 2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tín Phát – địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. . Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty ĐGHD Tín Phát cung cấp. Trong trường hợp cử người khác tham gia đấu giá thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ 7h 30 ngày 16 tháng 03 năm 2022 đến trước 17h00’ ngày 11 tháng 04 năm 2022 tại 76 Nguyễn Huệ, phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 14/04/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Tín Phát, địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú yên

Ngày 14/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ảnh 2
Ngày 14/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ảnh 3
Ngày 14/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ảnh 4