(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2021 do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐDV-ĐGTS ngày 15/12/2020 và Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 55/PLHĐDV-ĐGTS ngày 24/3/2021 được ký kết giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản Nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng, biển kiểm soát số 62P-0575, loại xe ô tô con (05 chổ ngồi), nhãn hiệu: Toyota, số loại: Corolla Altis, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2002, chất lượng còn lại 24%, số máy: 1ZZ-1081537, số khung: ZZE1227501751. Giá khởi điểm: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 07/4/2021 và ngày 08/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An để được hướng dẫn (Số 53 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 09/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 37.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/4/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/4/2021 (trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – PGD Thủ Thừa.

- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và công bố ngay khi cuộc bán đấu giá bắt đầu.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 09/4/2021 (trong giờ hành chính – trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

6. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 14/4/2021.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

8. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Người tham gia đấu giá bắt thăm số thứ tự, theo số thứ tự đã bắt người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề bắt buộc tại vòng 01 và thấp nhất từ vòng trả giá thứ 02 trở đi ít nhất bằng một bước giá theo quy định.

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An (Số 53 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

+ Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.