(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2021 do Cảng vụ Hàng hải TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 14/4/2021, đấu giá xe ô tô Isuzu tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 1
Ngày 14/4/2021, đấu giá xe ô tô Isuzu tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 2