(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương, Địa chỉ: Số 469, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Cây cao su thanh lý có diện tích 57,87 ha, tổng số cây là 25.007 cây.

*Giá khởi điểm: 10.734.000.000 đồng (Mười tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng).

Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn đốt cành-nhánh-rễ để bàn giao lại lô cho người có tài sản. Đồng thời, Người mua được tài sản đấu giá phải nộp thêm chi phí phục hồi hạ tầng vườn cây: 3.000.000 đồng/ha trước khi nhận lô để cưa cắt. Chi phí này Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng dùng để phục hồi hạ tầng vườn cây sau khi thanh lý cao su.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 09/4/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/4/2021 đến 13 giờ 00 ngày 09/4/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến và Nông trường cao su Trần Văn Lưu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2021, 09/4/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 12/4/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 14/4/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

-Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Kp2. Thị Trấn Dầu Tiếng.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương– ĐT: 0274.3859653 (hoặc 0909809898 – Minh).