(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:
Ngày 14/4/2021, đấu giá 25.007 cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 1