(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2020 do Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Đ/c: Số 6, Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 14/04/2020 tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: Quyền thuê 300 m2 tầng trệt nhà trưng bày hiện vật và 350 m2 mặt bằng sân trước nhà trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm: Từ 420.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: Từ 80.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng.

- Mua hồ sơ đấu giá: Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

(Chi tiết thông tin tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/03/2020 đến hết ngày 11/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 09, 10, 13/04/2020.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng công khai giá khởi điểm tài sản, đấu giá từng tài sản.

Điện thoại liên hệ: 02053.756.789 – DĐ: 0855.799.866.