(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 14/3/2022, đấu giá 2 xe ô tô Veam và Hyundai tại TP.HCM ảnh 1