(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 14/3/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ, Số 24, Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 780313, thửa đất số 244, tờ bản đồ số 7G-IV-10, diện tích 82,5m2 đất ở tại đô thị, do UBND quận Đống Đa cấp ngày 30/09/2010 cho bà Nguyễn Hồng Trâm, tại Số 50, ngõ 27, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Ngày 25/05/2011 đăng ký chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Thọ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 862.2011/CNQSDĐ ngày 06/05/2011 được lập tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú - Thành phố Hà Nội theo hồ sơ số 1880).

Công trình xây dựng trên đất: Nhà xây 01 tầng, 01 tum, tổng diện tích xây dựng 105,3m2, xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2010.

3.2. Giá khởi điểm: 5.619.568.590đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 1.124.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 bộ. Mức giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 02, 03/03/2020, tại Số 50, ngõ 27, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.(Nay là số nhà 15, ngõ 74, phố An Trạch, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 11/03/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp, hoàn trả tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 11, 12, 13/03/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 1400206034115, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 14/03/2019, tại Hội trường Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Láng Hạ, Số 24, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 02438 311 844