(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 do Văn phòng huyện ủy và HĐND – UBND huyện Cầu Ngang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn phòng huyện ủy và HĐND – UBND huyện Cầu Ngang. Địa chỉ: khóm Thống Nhất, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang.

3. Tên tài sản đấu giá là: Xe ô tô khách đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát: 84A-002.31, 16 chỗ ngồi.

Số loại: HIACE 

Màu sơn: Xanh

Số máy: 1RZ-2465375

Số khung: ZH1149006862

Năm, Nước sản xuất: 1999, Việt Nam

4. Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng huyện ủy và HĐND – UBND huyện Cầu Ngang.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 19.421.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng) từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ ngày 13/02/2020.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (thứ sáu).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 20/01/2020 đến 16 giờ ngày 11/02/2020.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 06/02/2020 và 07/02/2020.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Văn phòng huyện ủy và HĐND – UBND huyện Cầu Ngang. Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

12. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) để tổ chức đấu giá tài sản kiểm tra, đối chiếu.

15. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939.87.1102.