(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum. Địa chỉ: 73 (số cũ 01) Bùi Văn Nê, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 56, địa chỉ thửa đất tại 216 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Diện tích 193,6m2, đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CL 884137, số vào sổ cấp GCN: CS05139 được Uỷ ban Nhân dân Thành phố Kon Tum cấp ngày 11/12/2017 mang tên bà Hoàng Ngọc Anh.

Sau khi đo đạc thực tế: Tổng diện tích thửa đất trên là 193,6m2 phù hợp với diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thửa đất có vị trí tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông có chiều dài 48,8m, giáp thửa đất ông Lê Đức Hồng

+ Phía Tây có chiều dài 48,8m, giáp thửa đất ông Vũ Thế Hải

+ Phía Nam có chiều rộng 4m, giáp đường Bà Triệu

+ Phía Bắc có chiều rộng 4m, giáp thửa đất của ông Nguyễn Thế Hải và ông Nguyễn Ngọc Thơ.

Tài sản trên đất: có 01(một) căn nhà cấp 4, có kết cấu như sau:

  + Nhà trước có kết cấu mái lợp tôn, trần thạch cao lắp ghép, tường gạch sơn vôi, nền lát gạch men, cửa sắt kéo có kích thước 3,7m x 3m diện tích cửa nhà trước là: 4m x 8,6m = 34,4 m2.

  + Phòng khách: có kết cấu mái lợp tôn, trần thạch cao, tường gạch sơn vôi, nền lát gạch men, cửa sắt kéo (có kích thước 3,7m x 3m), diện tích của phòng khách là: 4m x 6,9m = 27,6m2.

+ Phòng sau số 1: có kết cấu mái lợp tôn, trần nhựa, tường gạch sơn vôi, nền gạch men, không có cửa, diện tích 4m x 4,2m = 16,8m2

+ Phòng ngủ: có kết cấu mái lợp tôn, trần nhựa, tường gạch sơn vôi, cửa chính bằng sắt kính (có kích thước 0,6m x 2m) và 02 cửa sổ bằng sắt kính (có kích thước 2,4m x 1,6m) và (0,75m x 0,6m) nền lát gạch men, ốp gỗ, diện tích phòng là 4m x 3,9m = 15,6m2.

+ Nhà sau số 2: có kết cấu mái lợp tôn, trần nhựa, tường gạch sơn vôi, nền gạch men, cửa chính bằng sắt kính (có kích thước 0,8m x 1,0m), diện tích là 4 x 3,1m = 12,4m2.

+ Nhà vệ sinh + nhà tắm có kết cấu mái lợp tôn nhựa, trần bê tông cốt thép, tường gạch sơn vôi ốp gạch men, cao 1,5m, nền gạch men, thiết bị vệ sinh đầy đủ, có 02 cửa chính bằng sắt kính (có kích thước 0,55m x 1,8m), diện tích là 1,4m x 3,4m = 4,76m2.

+ Nhà sau số 3: có kết cấu mái lợp tôn + nhựa, tường gạch sơn vôi, nền gạch nung, có diện tích là: 13,24m2.

+ Phòng bếp có kết cấu mái lợp tôn, trần gỗ, tường gạch sơn vôi, nền gạch men, có cửa nhưng không có cánh cửa (kích thước cửa là: 2,5m x 1,0m), cửa sổ bằng sắt kính (có kích thước là: 1,0m x 1,2m), diện tích phòng bếp là: 4 x 7 = 28m2.

+ Nhà sau số 4: có kết cấu mái lợp tôn, không trần, tường gạch trát vữa xi măng, cửa chính bằng sắt kính có kích thước 0,7m x 2m, cửa sổ bằng săt kính có kích thước 0,7m x 0,9m nền gạch nung và xi măng, diện tích là: 4 x 7,5 = 30m2.

+ Gác lửng phía trước: có kết cấu nền bê tông cốt thép, lan can bằng gỗ, cao 0,9m, dài 3,7m; diện tích là: 4m x 3,1m = 12,4m2.

+ Gác lửng phía sau: có kết cấu nền bằng sàn gỗ, lan can bằng I nox, cao 0,65m, dài 3,7m, diện tích là: 4m x (3,1m + 3,9m) = 28m2.

+ Cầu thang lên gác lửng phía sau có kết cấu tay vịn bằng gỗ, nền gỗ rộng 0,7m, dài 4,2m.

+ Cầu thang lên gác lửng phía sau có kết cấu tay vịn bằng gỗ, nền gỗ rộng 0,6m, dài 6m.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút ngày 12/02/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 56, địa chỉ thửa đất tại 216 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 12/02/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.494.470.000đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 350.000.000đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 10/02/2020 đến ngày 12/02/2020 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 00761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 12/02/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiếu là: 10.000.000đồng (Mười triệu đồng). (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

9. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 14/02/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.