(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 do BQL Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh số 1 Việt Nam

Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

VPĐD tại Quảng Ngãi: 410 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: BQL Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành.

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở còn lại thuộc diện tái định cư tại vị trí NP03 Khu dân cư Đồng Chợ và 01 lô đất ở LK03 nằm dọc Đường tỉnh ĐT.628 (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản:

+ Đối với 05 lô đất ở thuộc diện tái định cư tại vị trí NP03 Khu dân cư Đồng Chợ: Tại Tổ Dân phố Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

+ Đối với 01 lô đất ở LK03 nằm dọc đường tỉnh ĐT.628: Tại Tổ Dân Phố Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 03 và 04/02/2020.

- Thời hạn bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 16 giờ, ngày 11/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký:

+ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành, địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

+ VPĐD CAC tại Quảng Ngãi: 410 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0965.663.117 

DANH MỤC TÀI SẢN 

(Kèm theo Thông báo niêm yết đấu giá tài sản ngày 15/01/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh số 1 Việt Nam)

STT

Tên lô

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Hệ số sau điều chỉnh

Đơn giá sau điều chỉnh
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước

(làm tròn) (đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

05 lô đất ở thuộc diện tái định cư vị trí NP03, Khu dân cư Đồng Chợ

1

NP03:02

594

21

103,5

8,28

3.312.400

342.833.000

68.567.000

200.000

2

NP03:03

595

21

103,5

8,28

3.312.400

342.833.000

68.567.600

200.000

3

NP03:04

596

21

103,5

8,28

3.312.400

342.833.000

68.567.000

200.000

4

NP03:05

597

21

103,5

8,28

3.312.400

342.833.000

68.567.000

200.000

5

NP03:06

598

21

103,5

8,28

3.312.400

342.833.000

68.567.000

200.000

01 lô đất ở LK03 nằm dọc đường tỉnh ĐT.628

6

LK03

245

22

80,85

9,57

8.613.000

696.361.000

139.272.000

500.000

Tổng cộng

598,35

2.410.526.000