(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 06 thửa đất tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 211,3m²/thửa đến 264,0m²/thửa; Giá khởi điểm từ 232.000.000 đồng/thửa đến 303.000.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Tây Trạch.

4. Tiền đặt trước: Nộp 46.000.000 đồng/thửa đất/hồ sơ đăng ký.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 10/01/2020 đến 16h30’ ngày 11/02/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 06, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 07/02/2020 đến 16h30’ ngày 11/02/2020 (Trong giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08h00’ ngày 14/02/2020 tại UBND xã Tây Trạch.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Tây Trạch./.

PHỤ LỤC

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 06 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ TÂY TRẠCH,
HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TT

Khu vực

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Diện tích (m2)

Giá đất
khởi điểm
(đồng)

Tiền

đặt

trước
(đồng)

Tiền

mua

hồ

TGĐG
(đồng)

Ghi
chú

1

Thôn Mít

1136

13

258,2

296.000.000

46.000.000

200.000

2

Thôn Mít

1137

13

264,0

303.000.000

46.000.000

200.000

3

Thôn Chùa

1128

13

228,7

251.000.000

46.000.000

200.000

4

Thôn Chùa

1129

13

228,5

251.000.000

46.000.000

200.000

5

Thôn Chùa

1130

13

211,4

232.000.000

46.000.000

200.000

6

Thôn Chùa

1131

13

211,3

232.000.000

46.000.000

200.000

Tổng cộng: 06 thửa

1.402,1

1.565.000.000