(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát (Địa chỉ: tầng 4 số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 của Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam giao cho Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi, địa chỉ: 269 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội như sau:

Tài sản đấu giá: 01 phòng tầng 1, diện tích 90 m2 cổng Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi, tại số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mục đích cho thuê: Dịch vụ thương mại điện tử, bán hàng online, kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giới thiệu, trưng bày, quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ của Trung tâm.

Đối tượng được tham gia đấu giá: Là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực về tài chính và điều kiện về năng lực về hành vi dân sự, có nhu cầu tham gia thuê tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá phải cam kết kinh doanh một trong các ngành nghề trên đồng thời phải cam kết đảm bảo an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác trong quá trình kinh doanh.

Thời hạn thuê: 05 năm.

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT: 85.000.000 đồng/01 tháng x 60 tháng = 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

Giá thuê được giữ cố định trong vòng 03 năm đầu, từ năm thứ 4 (bốn) trở đi sẽ tăng hoặc giảm không quá 10 % giá trị của năm đầu tiên.

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phê duyệt bổ sung danh mục tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi thuộc Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam.

Kế hoạch tổ chức đấu giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 11/02/2020 tại trụ sở Công ty Tân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 04/02/2020 và ngày 05/02/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/02/2020 và ngày 07/02/2020, tại nơi có tài sản cho thuê là Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi, địa chỉ: số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/một hồ sơ)

Tiền đặt trước: 255.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn). Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 13/02/2020.

Bước trả giá: 1.000.000 đồng/ 01 tháng (Một triệu đồng/một tháng)

Thời gian, địa điểm công bố giá: 14h00 ngày 14/02/2020 tại Trụ sở Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi, 269 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá tại Công ty Tân Đại Phát từ ngày 16/01/2020 đến ngày 11/02/2020.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc tại trụ sở Công ty Tân Đại Phát, địa chỉ: tầng 4 số 229 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0983.686.099).