(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14/02/2020. 
Ngày 14/2: 1/414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/2: 1/414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 413 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật (TP. Hải Phòng) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200225162 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.