(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 13/03/2020 đến ngày 16/3/2020. 
Ngày 14-16/3: 3/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14-16/3: 3/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 504 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu 01 SC_47C-121.28: Sửa chữa xe ô tô tải gắn cẩu BKS 47C-121.28; Gói thầu 01 SC_75H-099.13: Sửa chữa xe ô tô FORD BKS 75H-099.13;  Gói thầu 01 SC_76XA-1574 Sửa chữa xe máy đào bánh xích BKS 76XA-1574 (Số thông báo lần lượt là: 20200331621 - 00; 20200331388 – 00; 20200256466 - 00) nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.