(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2021 do Bệnh viên Nhi Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Gồm 02 xe ô tô: - 01 Xe ô tô cứu thương nhãn hiệu MITSUBISHI. Biển kiểm soát 36B-6531, sản xuất năm 2008, màu sơn trắng. Số khung JMYHNP13W9A000260, số máy: 4G63NQ3825. Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). - 01 Xe ô tô cứu thương nhãn hiệu HUYNDAI. Biển kiểm soát 36M-6761, sản xuất năm 2008, màu sơn trắng. Số khung KMJWAH7HP8U065736, số máy: D4BH8005436. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Hiện trạng tài sản: Xe đã qua sử dụng.

Bệnh viên Nhi Thanh Hóa

Ngày 14/12/2021, đấu giá 02 xe ô tô cứu thương tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 14/12/2021, đấu giá 02 xe ô tô cứu thương tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 14/12/2021, đấu giá 02 xe ô tô cứu thương tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3