(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2020 như sau:

Ngày 14/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 1