(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Tầng 5, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

4. Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ và bước giá của 04 điểm mỏ khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

4.1. Quyền khai thác khoáng sản Khu vực 1: Điểm mỏ Apatit (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), tại thôn Tượng 2, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 5,22 ha (Năm phẩy hai hai héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 2 % (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 7.519.836.150 đồng; Bằng chữ: Bẩy tỷ, năm trăm mười chín triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn một trăm năm mươi đồng);

- Bước giá: 376.000.000 đồng (5% R);

- Tiền đặt trước: 601.587.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Quyền khai thác khoáng sản Khu vực 2: Điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), tại thôn Đá Đinh, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 3,75 ha (Ba phẩy bẩy năm héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 3 % (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 3.038.050.125 đồng; Bằng chữ: Ba tỷ không trăm ba mươi tám triệu, không trăm năm mươi nghìn một trăm hai năm đồng).

- Bước giá: 152.000.000 đồng (5% R);

- Tiền đặt trước: 243.044.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.3. Quyền khai thác khoáng sản Khu vực 3: Điểm mỏ Cát làm vật liệu xây dựng thông thường (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), tại Ngòi Bo, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 4,01 ha (Bốn phẩy không một héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 5 % (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 866.463.087 đồng; Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn không trăm tám mươi bẩy đồng).

- Bước giá: 43.330.000 đồng (5% R)

- Tiền đặt trước: 69.317.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.4. Quyền khai thác khoáng sản Khu vực 4: Điểm mỏ Cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Chảy (khu vực chưa có tài liệu thăm dò) thuộc bản Rằm, bản Mùng và bản Mỏ Đá, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 6,8 ha (Sáu phẩy tám héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 5 % (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 1.422.923.709 đồng; Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn bẩy trăm linh chín đồng).

- Bước giá: 71.150.000 đồng (5% R) ;

- Tiền đặt trước: 113.834.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 28/11/2019, trong giờ hành chính, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/12/2019, trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 11/02/2020 đến hết ngày 13/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá:

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 13/01/2020 trong giờ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá phải có đầy đủ Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai phát hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.