(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất diện tích đất còn lại KCN Bá Thiện tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên của Doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tên đơn vị được giao tổ chức, thực hiện việc Đấu giá: Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ. 

STT

Tên tài sản

Giákhởi điểm

(đ)

Tiền đặt trước

(đ)

Bước giá

(đ)

1

Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất diện tích đất còn lại KCN Bá Thiện tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

872.000.000.000

174.400.000.000

2.000.000.000

Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

(Chi tiết thông tin tài sản có trong hồ sơ mời đấu giá tài sản).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Vào hồi 9h30’ ngày 14/12/2018 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc. (Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.)

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ tại Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc vào 8h30’ các ngày 03, 04/12/2018.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. (Đấu giá trực tiếp có sự chứng kiến của các cơ quan giám sát bằng hình thức bỏ phiếu nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá- tối thiểu phải qua 02 (hai) vòng đấu bắt buộc).

b. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

8. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức kinh tế thuộc Nhà nước cho thuê đất để đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013; có khả năng về tài chính, có kinh nghiệm và nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp theo quy hoạch của Khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/11/2018 đến 17h00 ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật) tại Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/12/2018 đến 17h00 ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật) bằng hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

Đơn vị thụ hưởng: Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Số tài khoản: 3713.0.1041827; Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung chuyển khoản: “ Tên Nhà đầu tư (Doanh nghiệp, tổ chức) đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thuê và tài sản gắn liền với đất diện tích đất còn lại tại KCN Bá Thiện tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 13/12/2018.

9. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt hoặc gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký gửi qua hình thức thư bảo đảm phải được gửi Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17h00 ngày 11/12/2018. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00 ngày 11/12/2018, Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt; Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT liên hệ: 0243.2115234.