(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Xuyên Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Trung Tâm Phát Triển Quỹ Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá là

Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 36 tại Phường 1, thành phố Bạc Liêu (khu đất thu hồi quyền thuê đất trước thời hạn của Doanh nghiệp tư nhân Kim Thu)

- Diện tích khu đất: 783,91 m2 (theo Chứng chỉ quy hoạch số 04/CCQH-SXD ngày 02/6/2017 của Sở Xây dựng).

- Mục đích sử dụng đất: Đất chợ (cấm xây dựng các công trình: Nhà xưởng và các công trình sai chức năng theo Chứng chỉ quy hoạch số 04/CCQH-SXD ngày 02/6/2017 của Sở Xây dựng).

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Giá khởi điểm: 5.597.495 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Phí bán hồ sơ: 1.000.000 đ/hs.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018.

Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản Công Ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á, số tài khoản 0441000701151 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình, Tp HCM.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/11/2018 đến 09h ngày 11/12/2018 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Phường 2 Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 12/12/2018 tại Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá dự kiến: Lúc 8 giờ ngày 14/12/2018 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, phường 2, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và theo quy định của pháp luật.

Điều kiện được tham gia đấu giá:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định; trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng dự án đầu tư được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư gồm:

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư;

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng đấu giá, cuộc đấu giá chỉ kết thúc khi không còn ai yêu cầu trả giá tiếp và thực hiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và đúng quy định của pháp luật.

Phương thức đấu: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu số 12 đường Ninh Bình, phường 2 Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sđt 0908432774 gặp Anh Sơn.