(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp và Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ có diện tích 19.725 m2 (Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 14, thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh) để thực hiện dự án Khu nhà hàng khách sạn nghỉ dưỡng thuộc Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp và Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết lô đất như sau: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

(m2)

Đơn giá, cách tính

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng VNĐ)

01

Đất thương mại dịch vụ - Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 14, thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh

19.725

2.500.000

49.312.500.000

Tổng giá khởi điểm: 49.312.500.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, ba trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/ 01 hồ sơ (Ba triệu đồng chẵn)

3. Tiền đặt trước: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn)

4. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 10/12/2018.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tiền đặt trước và phiếu trả giá: từ 08h00 ngày đến 15h00 ngày 11/12/2018.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Số 150 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) hoặc Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp và Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ (số 159 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ).

- Địa điểm nhận hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Số 150 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)

  - Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoảnsố 3311101703009 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 14, thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh.

6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

7. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08h30 phút ngày 14/12/2018,tại Hội trường UBND phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: 0869 143999 (chị Liên) hoặc Vương 0935 080646. Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp và Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ (số 159 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ), ĐT: 0906 444211 (anh Văn).