(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 3