(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:  quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất thuộc dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất đối diện Cửa hàng xe máy Chín Thi thuộc khu phố Phú Thứ, huyện Tây Hoà gồm: 

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Lô S1

281,0

ODT

1.348.800.000

210.000.000

500.000

14.000.000

2

Lô S2

208,9

ODT

1.052.856.000

210.000.000

500.000

11.000.000

3

Lô S3

209,6

ODT

1.056.384.000

210.000.000

500.000

11.000.000

4

Lô S4

210,6

ODT

1.061.424.000

210.000.000

500.000

11.000.000

5

Lô S5

213,2

ODT

1.074.528.000

210.000.000

500.000

11.000.000

6

Lô S6

217,3

ODT

1.095.192.000

210.000.000

500.000

11.000.000

7

Lô S7

219,2

ODT

1.104.768.000

210.000.000

500.000

12.000.000

8

Lô S8

226,4

ODT

1.141.056.000

210.000.000

500.000

12.000.000

9

Lô S9

234,6

ODT

1.182.384.000

210.000.000

500.000

12.000.000

10

Lô S10

231,3

ODT

1.165.752.000

210.000.000

500.000

12.000.000

TỔNG CỘNG

2.252,1

11.283.144.000

2.100.000.000

5.000.000

117.000.000

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số: 05/2018, tỷ lệ: 1/1000 do Công ty TNHH Đo đạc Thiên Ý đo vẽ năm 2018, được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và ký xác nhận ngày 26/10/2018.

b) Thông số quy hoạch: Theo giấy phép quy hoạch số 06/GPQH ngày 03/5/2018 của UBND huyện v/v cấp phép quy hoạchdự án: Đấu giá quyền sử dụng đất đối diện Cửa hàng xe máy Chín Thi thuộc khu phố Phú Thứ, huyện Tây Hoà; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

- Chỉ giới đường đỏ trùng ranh giới thực hiện quy hoach phân lô;

- Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ

- Mật độ xây dựng: 80%;

c) Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT)

e) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại khu đất thuộc khu phố Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111002636939 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.