(BĐT) - Công ty TNHH Bán đấu giá Tây Nam thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP xây dựng và bảo trì cầu đường vào ngày 14/12/2018 như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì cầu đường. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 711C, ĐT 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: (0275) 3 812 569 - Fax: (0275) 3 817 770.

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và bảo trì các công trình giao thông.

3. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ.

4. Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng.

5. Cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty: 912.500 cổ phần (chiếm 70,19% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì cầu đường).

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì cầu đường (Ban hành theo Quyết định số 01/2018/QĐTN ngày 20/11/2018 của Công ty TNHH Bán đấu giá Tây Nam).

7. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Bán đấu giá Tây Nam.

8. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Tên cổ phần bán đấu giá: Cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì cầu đường.

- Giá khởi điểm: 10.748 đồng/ cổ phần.

- Số lượng cổ phần đăng ký bán qua đấu giá: 444.500 cổ phần (tương đương 34,19 % vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì cầu đường).

- Bước giá: 100 đồng/ cổ phần. Bước khối lượng: 100 cổ phần.

9. Đăng ký, nộp tiền đặt cọc và nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ 8h00, ngày 24/11/2018 đến 16h00, ngày 06/12/2018.

- Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty TNHH Bán đấu giá Tây Nam, số 04, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Gian hoặc Văn phòng đại diện tại Bến Tre, số 3E1 Khu phố Mỹ Tân, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: 02753.835 777 – DĐ: 0945.204593 (Ms. Nguyên).

- Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền trúng giá: Công ty TNHH Bán đấu giá Tây Nam. Số tài khoản: 6900201006375, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Hạn cuối đến 16h00, ngày 13/12/2018.

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian: 09h30, ngày 14/12/2018.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì cầu đường, số 711C, ĐT 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

11. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên các website: www.bentre.gov.vn, www.daugiataynam.vn.