(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2021 do UBND huyện Thanh Ba ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 44 ô đất tại khu Tràn Xi Măng, thị trấn Thanh Ba; Diện tích: từ 164,0 m2 ÷ 501,0 m2/ô đất; Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 150.000.000đ/ô đất. Quyền sử dụng 23 ô đất tại khu 13, xã Hoàng Cương; - Diện tích: từ 100,0 m2 ÷ 161,1 m2/ô đất; Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 60.000.000đồng/ô đất. Quyền sử dụng 01 ô đất (ô 03) tại khu 9, xã Mạn Lạn; - Diện tích:100,0 m2; Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ô đất.

UBND huyện Thanh Ba (Ban Chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất).

Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 68 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 68 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 68 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 68 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 68 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 5